Katharina Diamantis

Katharina Diamantis

Sleep medicine and diagnostics

Email: katharina.diamantis@betaklinik.de
Phone: +49 (0)228 90 90 75 0
Fax: +49 (0)228 90 90 75 11
www.betaklinik.de